2000 - 2008  ציורי שמן 

מצגת גלרייה

.אלה היו עשר שנות אימהות וגירושין

שינוי העבר  של חיי. יחסים,בית, הורות, לוגיקה ומיסטיקה,ם הייתי לאישה אחרת התבהרו המטרות. והאמנות  הפכה לעיקרית, דיאלוג עם הציבור.

 

חיפשתי צורות שיתארו את מחשבותיי

בנסיעות בעולם הבחנתי כי , בכל מקום בעולם חלונות ראווה , הם סוג של הערה על נשים או גברים

מאחר שהזהות שלי, כאישה, תפסה את מלו מרחב המחשבות שלי באותו זמן, ראיתי בחלונות הראווה השונים דרך להבעת רגשותיי. כל ציור הפך לסמל של מחשבה, והתכתב עם הרעיון הקלאסי שהציור הוא חלון לצופה.

 עבודות בסדרת "חלונות ראווה" נמצאות בירושלים באוסף של חברת

  SBC 

  • סטודיו נורית שני פייסבוק

Email: info@nuritshany.com

 

Telephone:   972(0)544875070