צל על הקיר- טכניקה מעורבת

 תערוכה בגלריה אלקרה 

מצגת

הילדות שלי עברה בקיבוץ

בתי הקיבוץ כוסו בטיח כדי להגן מחום הקיץ הישראלי. עם חלוף הזמן נצבעו הקירות  שוב ושוב, בקילופים אפשר היה לראות את השכבות הצבעוניות השונות שסיפרו את סיפור הזמן

במהלך השנים שלפני 2007 חיפשתי צורה שיכול לספר על הזמן.  ציור של שבעת המינים כסמל יהודי והאצטרובל המאפיין את היערות  הנטועים של ישראל, על רקע טכניקה מעורבת שמחקה קיר טייח מתקלף, הפך לביטוי וחיזוק  זכר זמן של אידיאלים, צניעות וקירבה לטבע 

  • סטודיו נורית שני פייסבוק

Email: info@nuritshany.com

 

Telephone:   972(0)544875070