סטודיו נורית שני

ניוזלטר מאי 2019

התאהבות היא מראה

 

דימוי פנימי מוקרן על אחר

ויוצר חוויה של ערות מוארת

.מגביל את ראיית המציאות

 

מהו הדימוי הפנימי שלך המוקרן על האחר

  • סטודיו נורית שני פייסבוק

Email: info@nuritshany.com

 

Telephone:   972(0)544875070