• סטודיו נורית שני פייסבוק

Email: info@nuritshany.com

 

Telephone:   972(0)544875070

סטודיו נורית שני

ניוזלטר מאי 2019

התאהבות היא מראה

 

דימוי פנימי מוקרן על אחר

ויוצר חוויה של ערות מוארת

.מגביל את ראיית המציאות

 

מהו הדימוי הפנימי שלך המוקרן על האחר