ניוזלטר מרץ 2019

 ?מי הפיה שלך
?האם היית מגיע/ה עד הלום בלעדיה 

לא הייתי מגיעה עד הלום בלעדיה', שמן על בד, וריאציה'

ניוזלטר  שני מרץ 2019

בפורים ה'נהפוך-הוא' מעורר ניגודים והיפוכים
פנים ואחור
פנים וחוץ
ימין ושמאל
תוך וחוץ
ואת ההשתקפות של חיי יומיום בשלולית

נורית שני, סיכונים באמנות השתקפות עצמית, שמן על בד       110על 120  

  • סטודיו נורית שני פייסבוק

Email: info@nuritshany.com

 

Telephone:   972(0)544875070